Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
Τηλεφωνικές παραγγελίες 210 49 03 688
Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 40€ (Για την Ελλάδα)
Ασφαλείς Συναλλαγές

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης από συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ' αποστάσεως

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ B΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 2251/94)

Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς: [συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία του προμηθευτή]

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                                     ΟΔΟΣ:                                                                                Τ.Κ.:

ΔΗΜΟΣ:

FAX (εάν υπάρχει):

E-mail (εάν υπάρχει):

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου πώλησης των ακόλουθων αγαθών 

Που παραγγέλθηκαν στις --/--/----  / που παρελήφθησαν στις --/--/----

Συμπληρώστε εδώ τα ατομικά σας στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                                     ΟΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                                    ΟΔΟΣ:

Τ.Κ.:                                                                                                  ΔΗΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (προαιρετικό):

E-mail (προαιρετικό):

Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

Ημερομηνία  --/--/---

-------------------------------------------------------