Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
Τηλεφωνικές παραγγελίες 210 49 03 688
Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 40€ (Για την Ελλάδα)
Ασφαλείς Συναλλαγές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όροι ασφάλειας και Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δηλαδή ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τυχόν τρίτους αποδέκτες και διαβάσεις των δεδομένων σας, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

1.Ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των  προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία  λαμβάνονται μέσω της χρήσης του ιστοτόπου είναι η εταιρεία «Συστεγασμένα Φαρμακεία Μ.Βαρίνου και Χ.Βαρίνος Ο.Ε.». O Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/67 (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, ενδεικτικά το Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019), καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2.Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε για επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο είναι αποκλειστικά εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών σας και που οι ίδιοι εκουσίως μας γνωστοποιείτε.

Δεν αποθηκεύονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα καρτών.

Συλλέγουμε, λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα που σας αφορούν:

•    Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό ή/και προβαίνετε σε Online αγορά προϊόντων στον ιστότοπο (συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φορολογικού μητρώου σε περίπτωση που για κάποια αγορά μας ζητηθεί να εκδώσουμε τιμολόγιο),

•    πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την επικοινωνία σας με εμάς, είτε απευθείας είτε μέσω email.

•    πληροφορίες όπως αυτές που αναλύονται στην πολιτική των Cookies (πχ διεύθυνση IP την οποία λαμβάνει η συσκευή σας κάθε φορά που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις που η ΙΡ διεύθυνσή σας καθίσταται σταθερή, μπορεί να συσχετισθεί με τη συγκεκριμένη συσκευή και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα στην ημερομηνία και την ώρα επίσκεψής σας στον Ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουργικού συστήματος της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε).

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ισχύουσα διεύθυνση e-mail.

3.Σκοπός επεξεργασίας και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση της online αγοράς σας με νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος. Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για  την καταχώριση παραγγελίας και την αποστολή της παραγγελίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε.

Σημειωτέον, εάν είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, η οποία θα πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική σας μέριμνα.

Περαιτέρω, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή:

- την ενημέρωση για όποιο πρόβλημα ανακύψει κατά την εκτέλεση της παραγγελίας άμεσα, και την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτησή σας, παρακολούθηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση,

- Σε περίπτωση εγγραφής σας στο Newsletter, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς ή για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας μόνο κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης. Τη συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας στο τηλέφωνο μας.

- την ανταπόκριση σε παράπονα σχετικά με την παραγγελία σας,

- τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας προς την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

- τη συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),

4. Προστασία των δεδομένων σας - Αποδέκτες και διαβιβάσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων σας σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και εγγυόμαστε ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας μας δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, τα  προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους  υπηρεσιών courier της επιλογής μας  ή στο ταχυδρομείο με σκοπό την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

Επίσης, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δύναται να αποσταλούν  σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, Δικαστήριο, εφόσον μας ζητηθούν, αφού είμαστε υποχρεωμένοι από την κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας είναι υποχρεωμένοι  να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε άλλους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρείας μας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και φυσικά να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταχωρήσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλους ιστοτόπους πέραν του δικού μας.

5.Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων

Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συμβατική μας σχέση. Όταν λήξει η συμβατική μας σχέση, και πλέον εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας, τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον απαιτείται για τυχόν προάσπιση δικαιωμάτων της εταιρείας μας ενώπιον Δικαστηρίου ή/και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε για την αποστολή newsletter, προσφορές κλπ, η διατήρησή τους γίνεται για όσο χρονικό διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της ρητής συγκατάθεσής σας.

6.Δικαιώματα Υποκειμένου

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματά σας:

(α) Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία  των δεδομένων σας πληροφορίες (αρ.15 ΓΚΠΔ)

(β) Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας (αρ.16 ΓΚΠΔ)

(γ) Το δικαίωμα διαγραφής οποτεδήποτε των δεδομένων σας από τη βάση της εταιρείας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση (δικαίωμα στη λήθη αρ.17 ΓΚΠΔ)

(δ) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρεία για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος (αρ.16 ΓΚΠΔ)

(ε) Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. cd) (αρ.20 ΓΚΠΔ)

(στ) Το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον –εκτός από εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και

(ζ) Το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος (αρ.21 ΓΚΠΔ)

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή του.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη του τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, πρέπει αμέσως να ενημερώσει τον πελάτη/χρήστη, καθώς ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την πορεία των αιτημάτων σας και γενικές ερωτήσεις και απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lifespot.gr

7.Αρμόδια Εποπτική Αρχή

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και το  επιθυμείτε, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρμόδια Εποπτική  αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr

8. Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλείς και απόρρητες.